• היוצר 5 א.ת. ציפורית, נוף הגליל
  • ת.ד. 70010 מיקוד 1789089